π in the Face for Autism

Spring 2012

 

Here are the gracious victims who donated their face, time, and dignity!

Pie2012

 • Sue Chichester (CIT)
 • Jacob Clements (Computer Science)
 • Ray Cook (Mathematics TA)
 • Rob Feissner (Biology)
 • Elizabeth Hall (Education)
 • Aaron Heap (Mathematics)
 • Chris Leary (Mathematics)
 • Dennis Showers (Education)
 • Barbara Stewart (Mathematics)
 • Gary Towsley (Mathematics)
 • Meghan Verdino (Soccer)

(Please click on a photo below to enlarge or select a victim to see more photos.)

Pie2012 001 Pie2012 002
Pie2012 003 Pie2012 004
Pie2012 005 Pie2012 006
Pie2012 007 Pie2012 008
Pie2012 009 Pie2012 010
Pie2012 011 Pie2012 012
Pie2012 013 Pie2012 014
Pie2012 015 Pie2012 016
Pie2012 017 Pie2012 018
Pie2012 019 Pie2012 020
Pie2012 021 Pie2012 022
Pie2012 023 Pie2012 024
Pie2012 025 Pie2012 026
Pie2012 027 Pie2012 028
Pie2012 029 Pie2012 030
Pie2012 031 Pie2012 032
Pie2012 033 Pie2012 034
Pie2012 035 Pie2012 036
Pie2012 037 Pie2012 038
Pie2012 039 Pie2012 040
Pie2012 041 Pie2012 042
Pie2012 043 Pie2012 044
Pie2012 045 Pie2012 046
Pie2012 047 Pie2012 048
Pie2012 049 Pie2012 050
Pie2012 051 Pie2012 052
Pie2012 053 Pie2012 054
Pie2012 055 Pie2012 056
Pie2012 057 Pie2012 058
Pie2012 059 Pie2012 060
Pie2012 061 Pie2012 062
Pie2012 063 Pie2012 064
Pie2012 065 Pie2012 066
Pie2012 067 Pie2012 068
Pie2012 069 Pie2012 070
Pie2012 071 Pie2012 072
Pie2012 073 Pie2012 074
Pie2012 075 Pie2012 076
Pie2012 077 Pie2012 078
Pie2012 079 Pie2012 080
Pie2012 081 Pie2012 082
Pie2012 083 Pie2012 084
Pie2012 085 Pie2012 086
Pie2012 087 Pie2012 088
Pie2012 089 Pie2012 090

 

Back to the TOP

 

 

Back to the Pi in the Face main page